• BÀI HỌC MẪU TIẾNG LÀO 5

  BÀI HỌC MẪU TIẾNG LÀO 5

  Tại sao học viên nên chọn trung tâm đào tạo tiếng Lào VLCO?
  VLCO là đơn vị duy nhất tại Việt Nam có liên kết với khoa tiếng Lào – Đại học Quốc gia Lào trong việc chuẩn hóa tài liệu dạy tiếng Lào cho người nước ngoài và tổ chức thi cấp chứng chỉ trình độ tiếng Lào.
  VLCO là đơn vị đầu tiên của Việt Nam triển khai dạy tiếng Lào với uy tín đã được khẳng định từ năm 2010.
  VLCO chỉ ĐÀO TẠO DUY NHẤT TIẾNG LÀO nên không có tình trạng bát nháo mượn giáo viên chỗ này, thuê sinh viên chỗ kia, không đảm bảo chất lượng giảng dạy.
  VLCO có đội ngũ giáo viên làm việc toàn thời gian tại trung tâm nên có thể bố trí giờ học linh động cho học viên.
  VLCO có đội ngũ soạn giả đã tốt nghiệp các khoa Ngôn ngữ, Luật, Ngoại giao, Xây dựng v.v.. tại ĐH Quốc gia Lào có thể đảm bảo xây dựng các chương trình riêng cho từng đối tượng học viên.
  Tại VLCO, chúng tôi không quảng cáo mà chỉ mang lại những giá trị đích thực, xứng đáng với sự đầu tư của học viên.


  HOCTIENGLAO HOCTIENGLAO HOCTIENGLAO HOCTIENGLAO HOCTIENGLAO HOCTIENGLAO HOCTIENGLAO

  Các Bộ và Cơ quan ở Lào    

  ກະຊວງແລະ​ອົງ​ການຕ່າງໆຢູ່ລາວ

  Kạ xuông lẹ ông kan tàng tàng dù Lao

   

  Bộ

  ກະຊວງ

  Kạ xuông

   

  Bộ Công chính và vận tải

  ກະຊວງ​ໂຍ​ທາ​ທິ​ການ ແລະ ຂົນ​ສົ່ງ

  Kạ xuông nhô tha thi can lẹ khổn sồng

   

  Bộ Giáo dục và Thể thao

  ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

  Kạ xuông sức sả thị kan lẹ kị la

   

  Bộ Khoa học và Công nghệ

  ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

  Kạ xuông vi thạ nha sạt lẹ tếc nô lô xi

   

  Bộ Bưu chính Viễn thông

  ກະຊວງໄປສະນີ ແລະ ຊື່​ສານ​ທາງ​ໄກ

  Kạ xuông pay sạ ni lẹ xừ sản thang cay

   

  Bộ Quốc phòng

  ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ

  Kạ xuông poọng căn pạ thệt

   

  Bộ Công an

  ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ

  Kạ xuông poọng căn khoam sạ ngốp

   

  Bộ Nội vụ

  ກະຊວງພາຍໃນ

  Kạ xuông p*hai nay

   

  Bộ Ngoại giao

  ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ

  Kạ xuông kan tàng pạ thệt

   

  Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội

  ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ

  Kạ xuông heng ngan lẹ sạ vắt đi kan sẳng khôm

   

  Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp

  ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

  Kạ xuông cạ sỉ căm lẹ pà mạy

   

  Bộ Công Thương

  ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະການຄ້າ

  Kạ xuông út sả hạ căm lẹ can khạ

   

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ

  Kạ xuông p*hẻn can lẹ can lông thưn

   

  Bộ Thông tin, Văn hóa  và Du lịch

  ກະ​ຊວງຖະ​ແຫຼງ​ຂ່າວ, ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ

  Kạ xuông thạ lẻng khào, vắt thạ nạ thăm lẹ can thoòng thiều

   

  Bộ Tài nguyên và Môi trường

  ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

  Kạ xuông xắp p’hạ nha con thăm mạ xạt lẹ sình vẹt lọm

   

  Bộ Tư pháp

  ​ກະ​ຊວງ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ

  Kạ xuông nhụ tị thăm

   

  Bộ Y tế công cộng

  ກະຊວງສຸຂະພາບສາທາລະນະສຸກ

  Kạ xuông sủ khạ p’hạp sả tha lạ nạ súc

   

  Bộ Năng lượng và Khai khoáng

  ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່

  Kạ xuông p*hạ lăng ngan lẹ khút khộn bò hè

   

  Bộ Tài chính

  ກະຊວງການເງິນ

  Kạ xuông kan ngân

   

  Cơ quan Du lịch quốc gia

  ອົງການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ

  Ông kan thoòng thiều hèng xạt

   

  Cơ quan quản lý đất đai quốc gia

  ອົງການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແຫ່ງຊາດ

  Ông kan khụm khoong thì đin hèng xạt

   

  Cơ quan Môi trường & tài nguyên nước

  ອົງການສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະຊັບພະຍາກອນນ້ຳ

  Ông kan sình vẹt lọm lẹ sắp p*hạ nha con nặm