• BÀI HỌC MẪU TIẾNG LÀO 6

  BÀI HỌC MẪU TIẾNG LÀO 6

  VLCO là đơn vị duy nhất tại Việt Nam có liên kết với khoa tiếng Lào – Đại học Quốc gia Lào trong việc chuẩn hóa tài liệu dạy tiếng Lào cho người nước ngoài và tổ chức thi cấp chứng chỉ trình độ tiếng Lào.
  VLCO là đơn vị đầu tiên của Việt Nam triển khai dạy tiếng Lào với uy tín đã được khẳng định từ năm 2010.
  VLCO chỉ ĐÀO TẠO DUY NHẤT TIẾNG LÀO nên không có tình trạng bát nháo mượn giáo viên chỗ này, thuê sinh viên chỗ kia, không đảm bảo chất lượng giảng dạy.
  VLCO có đội ngũ giáo viên làm việc toàn thời gian tại trung tâm nên có thể bố trí giờ học linh động cho học viên.
  VLCO có đội ngũ soạn giả đã tốt nghiệp các khoa Ngôn ngữ, Luật, Ngoại giao, Xây dựng v.v.. tại ĐH Quốc gia Lào có thể đảm bảo xây dựng các chương trình riêng cho từng đối tượng học viên.
  Tại VLCO, chúng tôi không quảng cáo mà chỉ mang lại những giá trị đích thực, xứng đáng với sự đầu tư của học viên. Học tiếng Lào Học tiếng Lào Học tiếng Lào Học tiếng Lào Học tiếng Lào Học tiếng Lào Học tiếng Lào Học tiếng Lào Học tiếng Lào Học tiếng Lào Học tiếng Lào Học tiếng Lào Học tiếng Lào Học tiếng Lào 

  Bệnh viện ໂຮງໝໍ Hôông mỏ
  Khu nhà dành cho bệnh nhân ຕຶກສຳລັບຄົນເຈັບ Tức sẳm lắp khôn chếp
  Khu nhi ຕຶກເດັກ Tức đếc
  Người phụ tá bác sĩ ຜູ້ຊ່ວຍທ່ານໝໍ P’hụ xuồi thàn mỏ
  Giám đốc bệnh viện ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງໝໍ P’hụ ăm nuôi can hôông mỏ
  Trạm y tế ສຸກສາລາ Súc sả la
  Thử máu ທົດລອງເລືອດ Thốt loong lượt
  Bác sĩ ທ່ານໝໍ Thàn mỏ
  Phòng y tế ຫ້ອງນາງພະຍາບານ Hoọng nang p’hạ nha ban
  Phòng mổ ຫ້ອງຜ່າຕັດ Hoọng p’hà tắt
  Thuốc mê, thuốc tê ຢາສະລົບ, ຢາມຶນ Da sạ lốp, da mựn
  Phòng trực ຫ້ອງຍາມ Hoọng nham
  Bông ສຳລີ Sẳm li
  Bệnh nhân ຄົນເຈັບ Khôn chếp
  Thuốc sát trùng ຢາຂ້າເຊື້ອໂລກ Da khạ xựa lôộc
  Băng vệ sinh ຜ້າອະນາໄມ P’hạ ạ na may
  Giấy vệ sinh ເຈ້ຍອະນາໄມ Chịa ạ na may
  Thuốc ຢາ Da
  Thuốc tẩy giun ຢາຂ້າແມ່ທ້ອງ Da khạ mè thoọng
  Thuốc giảm đau ຢາແກ້ປວດ Da kẹ puột
  Rượu thuốc ເຫຼົ້າຢາ Lậu da
  Thuốc trị ho ຢາດີໄອ Da đi ay
  Thuốc chữa bệnh ຢາປົວພະຍາດ Da pua p’hạ nhạt
  Thuốc bồi dưỡng ຢາບຳລຸງ Da băm lung
  Cái cặp nhiệt độ ບາຫຼອດແທກຄົນເຈັບ Ba lọt thẹc khôn chếp
  Thuốc viên ຢາເມັດ Da mết
  Thuốc tiêm ຢາສັກ Da sắc
  Thuốc tím ຢາດຳ Da đăm
  Thuốc nhỏ ຢາຢອດ Da dọt
  Thời hạn sử dụng ກຳນົດໃຊ້ Căm nốt xạy
  Hết hạn sử dụng ໝົດກຳນົດໃຊ້ Mốt căm nốt xạy
  Thuốc trị ỉa chảy ຢາປົວທ້ອງຊຸ Da pua thoọng xụ
  Thuốc tiêu ຢາລະບາຍ, ຢາຖ່າຍ Da lạ bai, da thài
  Thuốc tây ຢາຫຼວງ Da luổng
  Thuốc đông y ຢາພື້ນເມືອງຂອງບັນດາປະເທດໃນເຂດຕາເວັນອອກ Da p’hựn mương khoỏng băn đa pạ thệt nay khệt ta vên oọc (thuốc bản địa của các nước phương Đông)
  Thuốc ngủ ຢາລະຫງັບ, ຢານອນຫລັບ Da lạ ngắp, da non lắp
  Thuốc đỏ ຢາແດງ Da đeng
  Thuốc độc ຢາເບື່ອ Da bừa
  Thuốc ghẻ ຢາປົວຕຸ່ມ, ຫິດ Da pua tùm, hít
  Thuốc men ຢາປົວພະຍາດທົ່ວໄປ Da pua p’hạ nhạt thùa pay
  Thuốc cao ຢາຕິດ, ຕິດແຜ, ຕິດຫົວ Da tít, tít p’hẻ, tít hủa
  Khoa tai mũi họng ພະແນກຫູ, ດັງ, ຄໍ P’hạ nẹc hủ, đăng, kho
  Bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng ທ່ານໝໍປົວສະເພາະຫູ, ດັງ, ຄໍ Thàn mỏ pua sạ p’họ hủ, đăng, kho
  Khoa da liễu ພະແນກໂລກຜິວໜັງ P’hạ nẹc lôộc p’hịu nẳng
  Bệnh da liễu ພະຍາດຜິວໜັງ P’hạ nhạt lôộc p’hịu nẳng
  Bác sĩ chuyên khoa da liễu ທ່ານໝໍປົວສະເພາະໂລກຜິວໜັງ Thàn mỏ pua sạ p’họ lôộc p’hịu nẳng
  Khoa nhi ພະແນກເດັກ P’hạ nẹc đếc
  Phòng khám bệnh ຫ້ອງກວດພະຍາດ Hoọng cuột p’hạ nhạt
  Thẻ bảo hiểm y tế ບັດປະກັນສຸຂະພາບ Bắt pạ căn sụ khạ p’hạp
  Phẫu thuật ການຜ່າຕັດສັນລະ ກຳ Can p’hà tắt sẳn lạ căm
  Khoa giải phẫu ພະແນກສັນລະກຳ P’hạ nẹc sẳn lạ căm
  Khoa giải phẫu thẩm mỹ ພະແນກສັນລະກຳຄວາມງາມ P’hạ nẹc sẳn lạ căm khoam ngam
  Sự chẩn đoán bệnh ການບົ່ງມະຕິພະຍາດ Can bồng mạ tị p’hạ nhạt
  Bệnh thần kinh ໂລກປະສາດ Lôộc pạ sạt
  Bác sĩ chuyên khoa ທ່ານໝໍຊຳນານງານພິເສດ, ຜູ້ ຊຳນານສະເພາະ Thàn mỏ xăm nan ngan p’hị sệt, p’hụ xăm nan sạ p’họ
  Chuyên gia ຊ່ຽວຊານ Xiều xan
  Bác sĩ chuyên khoa mắt ທ່ານໝໍຊຳນານສະເພາະພະແນກຕາ Thàn mỏ xăm nan sạ p’họ p’hạ nẹc ta
  Chứng nhận, chứng thực ຢັ້ງຢືນ Dặng dưn
  Giấy khai sinh ໃບລາຍເກີດ Bay lai cợt
  Giấy khai tử ໃບລາຍຕາຍ Bay lai tai
  Mạch, nhịp tim ຊີບພະຈອນ, ກຳມະຈອນ Xịp p’hạ chon, căm mạ chon
  Mạch chậm ຊີບພະຈອນເຕັ້ນຊ້າ Xịp p’hạ chon tện xạ
  Mạch không đều ຊີບພະຈອນເຕັ້ນບໍ່ສະເໜີ Xịp p’hạ chon tện bò xạ mở
  Mạch nhanh ຊີບພະຈອນເຕັ້ນແຮງ Xịp p’hạ chon tện heng
  Mạch yếu ຊີບພະຈອນຄ່ອຍ Xịp p’hạ chon khòi
  Thức ăn độc: ອາຫານເບື່ອ A hản bừa
  Nhọt có mủ: ຝີມີໜອງ Phỉ mi noỏng
  Trứng cá: ສີວ Sỉu