• BÀI HỌC MẪU TIẾNG LÀO 7

  BÀI HỌC MẪU TIẾNG LÀO 7

  Tại sao học viên nên chọn trung tâm đào tạo tiếng Lào VLCO?
  VLCO là đơn vị duy nhất tại Việt Nam có liên kết với khoa tiếng Lào – Đại học Quốc gia Lào trong việc chuẩn hóa tài liệu dạy tiếng Lào cho người nước ngoài và tổ chức thi cấp chứng chỉ trình độ tiếng Lào.
  VLCO là đơn vị đầu tiên của Việt Nam triển khai dạy tiếng Lào với uy tín đã được khẳng định từ năm 2010.
  VLCO chỉ ĐÀO TẠO DUY NHẤT TIẾNG LÀO nên không có tình trạng bát nháo mượn giáo viên chỗ này, thuê sinh viên chỗ kia, không đảm bảo chất lượng giảng dạy.
  VLCO có đội ngũ giáo viên làm việc toàn thời gian tại trung tâm nên có thể bố trí giờ học linh động cho học viên.
  VLCO có đội ngũ soạn giả đã tốt nghiệp các khoa Ngôn ngữ, Luật, Ngoại giao, Xây dựng v.v.. tại ĐH Quốc gia Lào có thể đảm bảo xây dựng các chương trình riêng cho từng đối tượng học viên.
  Tại VLCO, chúng tôi không quảng cáo mà chỉ mang lại những giá trị đích thực, xứng đáng với sự đầu tư của học viên.


  HOCTIENGLAO HOCTIENGLAO HOCTIENGLAO HOCTIENGLAO HOCTIENGLAO HOCTIENGLAO HOCTIENGLAO

  Nơi đổi tiền           ບ່ອນປ່ຽນເງິນ                 Bòn piền ngơn 

  Chi:                       ໃຊ້ຈ່າຍ, ຈັບຈ່າຍ              Xạy chài, chắp chài

  Chi phí:                 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ລາຍຈ່າຍ      Khà xạy chài, lai chài

  Tiền tiết kiệm:       ບັນຊີເງິນປະຢັດ               Băn xi ngơn pạ dắt

  Ngân hàng:            ທະນາຄານ                       Thạ na khan

  Tiền mặt:               ເງິນສົດ                            Ngơn sốt

  Trả bằng tiền mặt:    ຈ່າຍເປັນເງິນສົດ           Chài pên ngơn sốt

  Số tiền:                  ຈຳນວນເງິນ                    Chăm nuôn ngơn

   
  Tiền tệ nước ngoài:       ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ      Ngơn ta tàng pạ thệt

  Phát lương:            ຈ່າຍເງິນເດືອນ                Chài ngơn đươn

  Tiền lương:            ເງິນເດືອນ                       Ngơn đươn