• Dịch Việt Lào tài chính ngân hàng – Vietinbank

    Dịch Việt Lào tài chính ngân hàng – Vietinbank

    Với đội ngũ biên dịch chuyên sâu chuyên ngành tài chính – ngân hàng, công ty CP Kết nối Việt Lào đã biên dịch Việt Lào, biên dịch Lào Việt hàng ngàn trang tài liệu cho Ngân hàng công thương Việt Nam (Vietinbank).