• Biên dịch Việt Lào kỹ thuật điện – Công ty CP tư vấn Hà đô

    Biên dịch Việt Lào kỹ thuật điện – Công ty CP tư vấn Hà đô

    Với kinh nghiệm quản lý của mình đến nay công ty CP tư vấn Hà Đô đã phát triển mạnh mẽ, trở thành một trong những công ty bất động sản hàng đầu tại Viêng Chăn, nước CNDCND Lào, tạo ra nhiều việc làm và đóng góp nhiều cho ngân sách nhà nước.  Đặc biệt là dự án khu đô thị mới Nongtha Paradise land tại Quận chăn Tha Bu ly, thủ đô Viêng Chăn, nước CNDCND Lào.