• Lớp tiếng Lào cơ bản – Công ty CP Thiên Thành

    Lớp tiếng Lào cơ bản – Công ty CP Thiên Thành

    Biết, hiểu và sử dụng tốt tiếng Lào chính là công cụ hiệu quả nhất cho mỗi doanh nghiệp khi có ý định đầu tư, kinh doanh tại thị trường Lào. Trung tâm tiếng Lào, công ty CP Kết nối Việt Lào đã tổ chức thành công khóa học tiếng Lào cơ bản 1, khóa học tiếng Lào 2 cho tập thể cán bộ nhân viên công ty CP Thiên Thành.