• Tư vấn đầu tư

  Những việc Công ty CP Việt Lào AZ có thể hỗ trợ doanh nghiệp mở văn phòng đại diện tại CHDCND Lào: – Tư vấn miễn phí cho khách hàng các vấn đề liên quan đến hoạt động Thành lập Văn phòng đại diện như: Tư vấn điều kiện Thành lập văn phòng đại diện, các […]

  Luật về Thuế quy định các nguyên tắc, chính sách, nội quy và điều khoản  về việc xuất khẩu – nhập khẩu, quá cảnh và lưu thông hàng hóa trong Nước CHDCND Lào nhằm thúc đẩy, khuyến khích, bảo hộ sản phẩm hàng hóa và hoạt động kinh doanh trong nước, việc đầu tư, hợp […]

  Luật về Thuế quy định các nguyên tắc, chính sách, nội quy và điều khoản  về việc xuất khẩu – nhập khẩu, quá cảnh và lưu thông hàng hóa trong Nước CHDCND Lào nhằm thúc đẩy, khuyến khích, bảo hộ sản phẩm hàng hóa và hoạt động kinh doanh trong nước, việc đầu tư, hợp […]

  Những việc Công ty CP  Việt Lào AZ có thể hỗ trợ doanh nghiệp mở công ty tại CHDCND Lào: – Tư vấn miễn phí cho khách hàng các vấn đề liên quan đến hoạt động Thành lập Công ty như: Tư vấn điều kiện Thành lập công ty, các vấn đề phát sinh khi […]

  Luật Lao động nhằm mục đích xác định các nguyên tắc, quy định và biện pháp về lao động (1), xây dựng và phát triển các kỹ năng của người lao động, bố trí công việc (2), sử dụng lao động, điều chỉnh các mối quan hệ lao động, và quản lý lao động để […]

  Trích Luật thuế tiêu thụ năm 2019   … Còn tiếp Chi tiết mời liên hệ: Công ty CP Việt Lào AZ Địa chỉ: Ngõ 62 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội. SĐT: 0243.5190058 Email: info@vietlaoco.com Hotline: 0977386878

  Trích “HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO VỀ VIỆC TRÁNH ĐÁNH THUẾ HAI LẦN VÀ NGĂN NGỪA VIỆC TRỐN LẬU THUẾ ĐỐI VỚI CÁC LOẠI THUẾ ĐÁNH VÀO THU NHẬP”           Còn tiếp…… Chi […]

  Đối tác – Khách hàng