• Set up gian hàng, cung cấp biên phiên dịch tại Hội chợ VIETLAO EXPO 2023

    Set up gian hàng, cung cấp biên phiên dịch tại Hội chợ VIETLAO EXPO 2023

    Với thế mạnh am hiểu thị trường và trang thiết bị đầy đủ, Việt Lào AZ hân hạnh cung cấp dịch vụ set up gian hàng, phiên dịch Lào – Việt, Việt – Lào; Lưu trú, di chuyển tại Thủ đô Viêng chăn cho các doanh nghiệp tham gia “Hội chợ Việt Lào Expo 2023”