• Dịch Việt Lào tài chính ngân hàng – Vietinbank

    Dịch Việt Lào tài chính ngân hàng – Vietinbank

    Với đội ngũ biên dịch chuyên sâu chuyên ngành tài chính – ngân hàng, công ty CP Việt Lào AZ đã biên dịch Việt Lào, biên dịch Lào Việt hàng ngàn trang tài liệu cho Ngân hàng công thương Việt Nam (Vietinbank).