• Lễ trao học bổng – TW Hội hữu nghị Việt Lào lần 1, 2, 3

    Lễ trao học bổng – TW Hội hữu nghị Việt Lào lần 1, 2, 3

    TW Hội Hữu nghị Việt Nam– Lào phối hợp cùng Công ty Cổ phần Việt Lào AZ (VLCO) đồng thời là Đơn vị Điều hành Quỹ khuyến học Việt Lào, tổ chức Lễ tuyên dương Sinh viên Lào có thành tích học tập xuất sắc thường niên lần 1, 2, 3 tại các năm 2010, 2014, 2018

    Bà Dương Thị Mỹ Bình – Giám đốc Công ty Cổ phần  Việt Lào AZ (VLCO) cho biết:“Lễ tuyên dương Sinh viên Lào có thành tích học tập xuất sắc là một hoạt động quan trọng nằm trong chương trình hoạt động thường niên của Quỹ khuyến học Việt Lào. Với tư cách là Đơn vị điều hành Quỹ, cùng với sự ủng hộ của các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, VLCO hi vọng học bổng Quỹ khuyến học Việt Lào sẽ là một món quà tinh thần có ý nghĩa cho thế hệ trẻ hai nước trong sự nghiệp “vì lợi ích trăm năm trồng người” của cả hai Quốc gia”

    Lễ tuyên dương Sinh viên Lào có thành tích học tập xuất sắc là một sự kiện rất có ý nghĩa về mặt chính trị và xã hội đồng thời góp phần thặt chặt mối quan hệ hữu nghị đoàn kết gắn bó đặc biệt hai nước Việt Nam – Lào.