• Luật thuế – CHDCND Lào

  Luật thuế – CHDCND Lào

  Luật về Thuế quy định các nguyên tắc, chính sách, nội quy và điều khoản  về việc xuất khẩu – nhập khẩu, quá cảnh và lưu thông hàng hóa trong Nước CHDCND Lào nhằm thúc đẩy, khuyến khích, bảo hộ sản phẩm hàng hóa và hoạt động kinh doanh trong nước, việc đầu tư, hợp tác với nước ngoài và xuất khẩu (Trích Luật thuế CHDCND Lào)

  PHẦN VI: MIỄN THUẾ VÀ CÁC NGHĨA VỤ KHÁC Điều 43: Miễn thuế

  Hàng hóa, vật dụng nhập khẩu/nhập cảnh sẽ được miễn thuế trong các trường hợp sau:

  Một số loại lương thực thực phẩm cho người đi đường.

  Một số loại đồ đạc, hàng hóa vật dụng phục vụ cho gia đình khi di chuyển chỗ ở.

  Một số loại hàng hóa được thừa hưởng.

  Đồ dùng cá nhân hoặc quà tặng của đại biểu khi đi công tác nước ngoài.

  Một số loại vật dụng cá nhân nhẹ ( ngoài phương tiện vận chuyển bằng máy móc) của học sinh, sinh viên, cán bộ công chức và cán bộ ngoại giao Lào nhập cảnh/nhập khẩu vào Lào sau khi kết thúc khóa học, khóa đào tạo hoặc nhiệm kì hoạt động tại nước ngoài từ ba tháng trở lên và là hàng hóa vật dụng không mang tính chất thương mại.

  Hàng hóa cần thiết phục vụ cho việc giáo dục và nguyên vật liệu được nhập vào để thí nghiệm và không mang tính chất thương mại.

  Nguyên vật liệu phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học. Xăng dầu trong bình của phương tiện máy móc.

  Xăng dầu phục vụ cho việc đi lại của máy bay của hàng không Lào và hàng không nước ngoài trên cơ sở thống nhất hoặc trao đổi lẫn nhau;

  Đồ dùng cá nhân không mang tính chất thương mại

  Quà tặng, đồ viện trợ hoặc vay mượn từ nước ngoài bao gồm cả việc thanh toán nợ nần của chính phủ đối với nước ngoài.

  Đồ đạc viện trợ, cứu tế.

  Vật dụng phục vụ cho việc bảo vệ an ninh quốc phòng;

  Một số loại vật dụng cần thiết về mặt tôn giáo được sự cho phép của cơ quan chức năng của lào.

  Chính phủ quy định về hàng hóa, vật dụng được miễn thuế; trong trường hợp cần thiết có thể ra quyết định bổ sung danh mục hàng hóa miễn thuế.

  Điều 44: Miễn thuế và Giảm thuế nhằm khuyến khích đầu tư:

  Mọi hoạt động nhập khẩu theo chính sách khuyến khích đầu tư sẽ được thực hiện theo điều kiện ưu tiên đã được quy định tại luật khuyến khích đầu tư trong và ngoài nước.

  Điều 45: Miễn thuế ngoại giao và Tổ chức quốc tế :

  Hàng hóa, vật dụng được miễn thuế hoặc ngừng thu thuế và các nghĩa vụ khác được dựa trên cơ sở thỏa thuận giữa các bên có liên quan, cụ thể như sau:

  Vật dụng cá nhân của cán bộ ngoại giao và của nhân viên Tổ chức quốc tế được hưởng đặc quyền ngoại giao;

  Hàng hóa vật dụng phục vụ đại sứ quán và tổ chức quốc tế tại Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã được Bộ Ngoại giao Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào phê đuyệt.

  Vật dụng cá nhân của Đại biểu cấp cao quốc tế.

  Đối với hàng hóa của các tổ chức chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế hoặc tổ chức phi chính phủ được thực hiện theo hiệp ước đã được ký kết giữa Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào với các tổ chức trên.

  Trong trường hợp có đầy đủ thông tin, cán bộ chức trách thuế có thể tiến hành kiểm tra hàng hóa, vật dụng. Việc kiểm tra hàng hóa, vật dụng phải được tiến hành dưới sự chứng kiến của chủ hàng hóa hoặc người đại diện được ủy quyền; cán bộ đại diện của bộ ngoại giao và các ban ngành có liên quan khác.

  Chính phủ quy định loại hình, và số lượng hàng hóa được miễn đóng thuế và các nghĩa vụ khác.

  (Trích luật thuế CHDCND Lào – Bản đầy đủ vui lòng download https://drive.google.com/file/d/1SNABxF-7nAIrWc91tMaZHUVV_Of-jzyl/view?usp=sharing )

  Chi tiết mời liên hệCông ty CP Kết nối Việt Lào

  Địa chỉ: 27 Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, Hà Nội.

  SĐT: 0243.5190058

  Email: info@vietlaoco.com

  Website: vietlaoco.com

  Hotline: 0977386878